Google เปิดตัว Trusted Contacts แอพแชร์สถานะหรือตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่ส่งไปให้เพื่อน ๆ หรือคนที่เรารักทราบ เพื่อแจ้งเหตุด่วนหรือเหตุร้าย กรณีฉุกเฉิน

Trusted Contacts เป็นแอพแชร์สถานะความเคลื่อนไหวหรือตำแหน่งปัจจุบันที่ผู้ใช้งานอยู่ให้กับเพื่อน ๆ หรือคนที่คุณรัก พร้อมทั้งยังส่งข้อความ เพื่อรายงานสถานการณ์บริเวณที่คุณอยู่รอบ ๆ ว่าเป็นอย่างไร

แอพ Trusted Contacts ยังสามารถขอดูตำแหน่งของคนอื่นๆ ในกลุ่มผู้ใช้งานเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้งานอีกฝ่ายที่ถูกร้องขอมาจะเลือกบอกตำแหน่งหรือปฏิเสธก็ได้ แต่ถ้าหากไม่ตอบรับหรือปฏิเสธภายในระยะเวลาที่กำหนด แอพฯ Trusted Contacts จะทำการแชร์ตำแหน่งให้กับผู้ร้องขออัตโนมัติทันที ที่สำคัญตัวแอพฯสามารถใช้งานขณะออฟไลน์ได้ เหมาะสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง

สำหรับวิธีใช้งานแอพ Trusted Contacts ตอนแรกจะต้องสร้างรายชื่อบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องการจะแชร์ตำแหน่ง ปัจจุบันให้อีกฝ่ายทราบเสียก่อน เช่น เพื่อน, ครอบครัว หรือแฟน ฯลฯ ภายในแอะจะแสดงคำสั่งเช่น แชร์พิกัดของเรา, ดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของเพื่อน และร้องขอดูพิกัดคนอื่น เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้ว

Price : $ Free