Description

เก็บการสนทนาของคุณไปทุกที่ที่คุณไป
Gmail ได้รับการสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่าอีเมลควรใช้ง่ายมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ และอาจจะสนุกสนานมากยิ่ง รับอีเมลของคุณทันทีผ่านการแจ้งเตือนผลักดันให้อ่านและตอบสนองต่อการสนทนาของคุณค้นหาออนไลน์และออฟไลน์และและพบอีเมลใด ๆ Gmail ยังช่วยให้คุณ:
* จัดการบัญชีหลายบัญชี
* ดูและบันทึกสิ่งที่แนบ
* การตั้งค่าการแจ้งเตือนในฉลาก

 

ดาวน์โหลดแอพฯ นี้

qrcode

 

App Screenshots

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price :
Download :

Leave a Reply