แอพช่วยสวด อิติปิโส เท่าอายุ+1

การสวดมนต์เป็นการบูชาพระรัตนตรัยและรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ และบทสวดอิติปิโส เป็นบทสวดที่ได้รับความนิยม …สำหรับแอพนี้ก็จะมีบทสวดอิติปิโส และช่วยนับจำนวนครั้งที่สวดมนต์ตามอายุ

แอพช่วยสวด อิติปิโส เท่าอายุ+1

ก่อนสวด
ให้ตั้งวันที่ ตามวันเกิด แล้วกด Save Date

แอพช่วยสวด อิติปิโส เท่าอายุ+1

หลังจากสวดเสร็จไปหนึ่งจบ ก็กดปุ่ม +1 จนกว่าจะครบตามอายุ

Price : $ free

Leave a Reply